آنالیز، بهبود و برآورد کیفیت توان برای تأمین بدون وقفه توان

آنالیز، بهبود و برآورد کیفیت توان برای تأمین بدون وقفه توان
با افزایش استفاده از الکترونیک قدرت، مقدار هارمونیک ها و مسائل کنترل کیفیت دیگر در سیستم ها افزایش می یابند. به دلیل این موضوعات، کیفیت توان به موضوع مهمی در این زمینه پژوهشی تبدیل شده است. تعدادی موضوعات اقتصادی و قابلیت اطمینان نیز با توجه به تجهیزات الکترونیکی وجود دارند. در چنین حالتی، بررسی دلایل، تأثیرات و تکنولوژی های بهبود کیفیت توان اهمیت می یابند. این مسأله را می توان با استفاده از یک سیستم DAQ برای جمع آوری داده ها در سیستم حاصل کرده و سپس داده های جمع آوری شده را مورد آنالیز قرار داد. زمانی که آنالیز کیفیت توان کامل شد، روش بهبود مورد نظر شبیه سازی شده و پیاده سازی می گردد. نتایج این پژوهش نحوه برآورد کیفیت توان یک سیستم مفروض و مراحل دخیل در کاهش این مسائل را نشان می دهد. نتیجه گیری این پژوهش نشان می دهد که هر روش دارای محدودیت های خاص خود بوده و باید این محدودیت ها را هنگام طراحی یک سیستم برای حل موضوعات کیفیت توان در نظر داشت.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.