Loading

راکتورهای فیلتر هارمونیک و درایو

راکتورهای فیلتر هارمونیک و درایو

امروزه با افزایش سیستم های اتوماسیون در کلیه رشته های تولیدی و خدماتی، استفاده از عناصر نیمه هادی در مدارات کنترل به جای رله ها ، افزایش چمشگیری یافته است. عمده ترین مشخصه این قطعات، تغییر شکل موج سینوسی برق شهر و تبدیل آن به موجهایی است که شکل سینوسی نداشته ولی دارای تناوب هستند.

محاسبات ریاضی ثابت کرده که هر موج متناوب از مجموعه ای از امواج سینوسی با فرکانس اصلی موج و مضارب آن تشکیل شده است. موج با فرکانس اصلی را موج اصلی و سایر امواج را با توجه به فرکانس آنها، هارمونیک می نامند. مثلاً هارمونیک سوم، پنجم و ..... به عبارت دیگر در یک شبکه با فرکانس 50 هرتز، هارمونیک سوم دارای فرکانس 150 و هارمونیک پنجم فرکانس 250 هرتز خواهد داشت.

از آنجا که امپدانس خازن نسبت عکس با فرکانس موج دارد، در هارمونیک ها امپدانس کمتری داشته و جریان بالاتری از آن  می گذرد که باعث خرابی زود هنگام خازن می شود؛ در شرایطی که فرکانس رزونانس خازن با شبکه، نزدیک به فرکانس یکی از هارمونیکها شود، شرایط بسیار حادتر خواهد بود.

به منظور رفع چنین مشکلی از یک راکتور به طور سری با خازن استفاده می شود. ترکیب سری یک راکتور با خازن، فرکانس رزونانس شاخه را به میزان طراحی شده کاهش می دهد و این ترکیب عملاً معادل یک فیلتر عمل نموده که در فرکانس های پائین خاصیت خازنی و در فرکانس های بالا خاصیت سلفی دارد

چنین خاصیتی از خرابی زود هنگام خازن جلوگیری می کند

 

موارد کاربرد   راکتورهای فیلتر هارمونیک :

با اتصال الکتریکی راکتورهای فیلتر هارمونیک بصورت سری با خازن های اصلاح ضریب قدرت، امپدانس سیستم افزایش می یابد.

موارد کاربرد راکتورهای درایو:

راکتورهای درایو در ورودی و خروجی درایوهایی قرار می گیرند که جهت کنترل دور موتورهای الکتریکی، مورد استفاده می باشند.

 

نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید