اصلاح ضریب توان
اصلاح ضریب توان
مشخصات طرح بانک خازنی 3*4 (12 ) مگاوار 20 کیلوولت می باشد که در پست برق تهران در حال نصب می باشد.
: در دست اجرا
1402/03/10